Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku "Medyk"

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Wolontariat Wolontariat

Wolontariat

Email Drukuj PDF

Wolontariat to świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinne i przyjacielskie.

Przyjaciel serca.

Kim jest wolontariusz?

Wolontariuszem może być każdy bez względu na wiek, płeć i wykształcenie. Każdy kto dobrowolnie i za darmo chce pracować na rzecz innych.

Cele ogólne:

 • propagować idee ruchu wolontariackiego wśród społeczności szkolnej;
 • aktywizować i inspirować młodzież do pracy wolontariackiej na terenie szkoły i miasta;
 • uwrażliwiać młodzież na problemy człowieka niepełnosprawnego i włączyć się w ich rozwiązywanie;
 • wspierać różne akcje charytatywne organizowane przez różne agendy na rzecz szkoły i miasta;
 • podejmować działania wspierające i pomocowe wśród młodzieży najbardziej niewydolnej materialnie;
 • współpracować aktywnie z różnymi instytucjami i organizacjami zaangażowanymi wolontaryjnie na rzecz środowiska lokalnego;
 • realizować zadania związane z promowaniem zdrowia wśród mieszkańców naszego miasta;
 • wykazywać troskę w zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Członkowie Koła Wolontariatu „Przyjaciel serca”

Koordynator Koła Wolontariatu: mgr Magdalena Majkowska-Piątek

1. Angelika Półtorak
2. Angelika Kowalczyk
3. Justyna Lewko
4. Jowita Kłos
5. Paulina Bąk
6. Paweł Faryniarz
7. Marcin Firkowski
8. Patryk Jura
9. Jakub Dyki
10. Sebastian Lejk
11. Chamier - Gliszczyński Marek
12. Aneta Przyborek
13. Mateusz Maroszek

Udział w akcji „Szlachetna Paczka”.

W miesiącu listopadzie dołączyliśmy się do akcji Szlachetna Paczka, która organizuje Stowarzyszenie Wiosna działające przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na Mickiewicza w Słupsku. Szkolne Koło Wolontariatu, którego jestem koordynatorem zebrało kilkadziesiąt ankiet dla ludzi potrzebujących pomocy. Ponadto na terenie szkoły zorganizowaliśmy zbiórkę żywności i środków chemicznych dla kilku rodzin potrzebujących.

Celem tej zbiórki była pomoc osobom potrzebującym a także uwrażliwienie młodzieży na problemy ludzi mieszkających w powiecie słupskim. Do akcji włączyli się także bardzo chętnie nauczyciele i osoby zaprzyjaźnione ze szkoła.

Pomaganie wzmacnia.

Spotkania z wolontariuszami w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 17.00 w sali numer 23.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Darmowa nauka!

Nauka w naszej szkole jest darmowa, zawsze i dla wszystkich!