Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej

Drukuj

W dniu 13.05.2008 roku w szkole zorganizowaliśmy Mityng z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie pt: "Wszyscy jesteśmy tacy sami". Uczestnikami mityngu buli pensjonariusze z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Słupsku, Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku. Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku.