Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku "Medyk"

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start O szkole
 

Internat

Email Drukuj PDF

Internat WZSP to placówka opiekuńczo-wychowawcza przeznaczona dla słuchaczy naszej szkoły, a także dla dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i studentów. Niewątpliwie atutem jest jego położenie blisko szkoły, niemal w centrum miasta na terenie otoczonym piękną zielenią. Internat posiada 104 miejsca w pokojach 3-4 osobowych, rozmieszczonych na dwóch kondygnacjach. Do dyspozycji mieszkańców jest kuchenka z pełnym wyposażeniem, kąciki rekreacyjne z TV, kawiarenka internetowa.

Misja i nasze atuty

Misją placówki jest okresowe przejęcie funkcji domu rodzinnego oraz stworzenie mieszkańcom warunków do nauki, wszechstronnego rozwoju, a także do wypoczynku. Niekwestionowane atuty internatu to :

 • położenie (blisko szkoły, centrum miasta),
 • bezpieczeństwo,
 • rodzinna atmosfera,
 • kameralność (pokoje 3-4 osobowe, wszyscy się znają),
 • pomoc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych,
 • stałe przyłącze do sieci internetowej,
 • dodatkowo nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwają dozorcy.

Usługi i działalność hotelowa

Ponieważ posiadane finanse nie wystarczają na wszystkie potrzeby placówki, internat prowadzi następującą działalność :

 • wynajem pokoi dla grup zorganizowanych i osób fizycznych, także w sezonie wakacyjno - letnim,
 • weekendowe noclegi dla gości weselnych, studentów zaocznych,
 • zakwaterowanie uczestników olimpiad, zawodów sportowych

Uzyskane w ten sposób środki wykorzystuje się na poprawę bazy socjalno-bytowej.

Internat z zawnątrz

Główny korytarz

Stołówka

Sala konferencyjna.

Pokój z telewizorem

Pokój

Kawiarenka Internetowa

Kuchnia

 

Ważne wydarzenia

Email Drukuj PDF

 

 • 2010 Luty/marzec  - Szkolenie gimnazjalistów z zakresu pierwszej pomocy
 • 2009 Grudzień - Udział w akcji „Szlachetna paczka”
 • 2009 Wrzesień - Współpraca z gminą Postomino w ramach  realizacji projektu "Organizacja kreatywnych form spędzania wolnego czasu” dla mieszkańców Staniewic
 • 2009 Czerwiec - Współpraca ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w ramach pomocy dzieciom ze szkół na Litwie
 • 2009 Maj - Uczestnictwo słuchaczy kierunku ratownik medyczny w szkoleniu na temat problematyki HIV/AIDS organizowanym przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego
 • 2009 Maj - Udział w marszu z okazji Światowego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie
 • 2009 Marzec - Spotkanie słuchaczy szkoły z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji poświęcone problematyce narkotyków
 • 2009 Styczeń  - Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

 

Biblioteka

Email Drukuj PDF

„Biblioteka nie jest po to, by była pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana”

Joachim Lelewel

Biblioteka szkolna czynna:

 • codziennie (oprócz poniedziałków) oraz w sobotę

W bibliotece posiadamy około 14500 woluminów z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, pedagogiki oraz psychologii. Księgozbiór zawiera wydawnictwa ogólnoinformacyjne (encyklopedie, słowniki), wydawnictwa popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy oraz literaturę piękną.

Biblioteka wyposażona jest w 3 multimedialne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Komputery wykorzystywane są do wielu celów: korzystania z Internetu, pisania referatów, recenzji i innych prac. W bibliotece znajduje się również kserokopiarka, przeznaczona na potrzeby słuchaczy.

Czytelnia jest chętnie odwiedzana przez słuchaczy, w zeszycie odwiedzin czytelni średnio dziennie wpisuje się ponad 10 osób. W czytelni dostępnych jest 12 tytułów czasopism, w tym ogólnopedagogiczne i społeczne.

Biblioteka szkolna

 

Pracownicy administracji

Email Drukuj PDF

KSIĘGOWOŚĆ

 • Barbara Pałka - główna księgowa
 • Michał Cackowski

KIEROWNIK GOSPODARCZY

 • Marzena Osuch

SEKRETARZ SZKOŁY

 • Katarzyna Giez

KADRY

 • Maria Kaczmaryk

OBSŁUGA SZKOŁY I INTERNATU

 • Janusz Głodkowski
 • Zdzisława Hoffmann
 • Krzysztof Kaczmarek
 • Renata Kalinowska
 • Teresa Piątek
 • Mariusz Gralak
 

Historia szkoły

Email Drukuj PDF

Nasza szkoła ma długą i bogatą historię oraz ogromny dorobek w procesie kształcenia i wychowania młodego człowieka. Oto kalendarium z prawie 60-letniej historii szkolnictwa medycznego w Słupsku, które stanowi próbę chronologicznego przedstawienia faktów i wydarzeń szkolnych.

 • Rok 1948-1949 Powiatowy oddział PCK w Słupsku prowadzi kursy pielęgniarskie
 • Rok 1951-1952 Powstaje w Słupsku Ośrodek Szkolenia Młodszych Pielęgniarek
 • Rok 1953-1959 Powołana zostaje 3-letnia Państwowa Szkoła Pielęgniarek przy ul. Szarych Szeregów w budynku Liceum Ogólnokształcącego
 • Rok 1955 Otwarcie Państwowej Szkoły Położnych
 • Rok 1962-1969 Powstaje 5 letnie Liceum Medyczne po siedmiu klasach szkoły podstawowej
 • Rok 1963-1982 Rozpoczyna nabór jednoroczna Zasadnicza Szkoła Medyczna Asystentek Pielęgniarstwa
 • Rok 1967-1968 5 letnie Liceum Medyczne po ośmiu klasach szkoły podstawowej
 • Rok 1968 Przeniesienie Liceum Medycznego do budynku przy ul. Bałtyckiej 29 Powołanie Zespołu Szkół Medycznych
 • Rok 1969 Przeniesienie ze Szczecinka Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa o 2-letnim cyklu kształcenia
 • Rok 1972 Wręczenie Sztandaru szkole
 • Rok 1977 Nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej
 • Rok 1977-1980 Powstaje jednoroczny Wydział Higieny Stomatologicznej
 • Rok 1979 Powstaje Wydział Fizjoterapii Medycznego Studium Zawodowego
 • Rok 1980 Ufundowano popiersie patronki Marii Skłodowskiej-Curie
 • Rok 1981-1983 Rozpoczyna nabór Wydział Techniki Technologii Żywienia specjalność dietetyk
 • Rok 1983-1992 Zaoczne Policealne Studium Zawodowe Wydziału Pracowników Socjalnych
 • Rok 1992-1996 Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w systemie zaocznym
 • Rok 1993 Powstaje Liceum Opiekunek Dziecięcych
 • Rok 1993 Rozpoczyna działalność Wydział Ratownictwa Medycznego
 • Rok 1996 Wręczenie dyplomów ostatnim absolwentom Liceum Medycznego
 • Rok 1999 Organizacja centralnego etapu Olimpiady Pielęgniarskiej Rozpoczyna nabór 5 letnie Technikum Analityki Medycznej
 • Rok 2001 Organizacja obchodów 50 lecia szkolnictwa medycznego w Słupsku Zjazd absolwentów szkoły wszystkich kierunków kształcenia. Powstaje 2 letni Wydział Opiekunki Dziecięcej
 • Rok 2002 Rozpoczyna działalność kierunek Opiekunka Środowiskowa
 • Rok 2003 Powstaje roczny kierunek Asystent Osoby Niepełnosprawnej
 • Rok 2004 Powołany zostaje 2 letni kierunek Technik Masażysta
 • Rok 2005 Rozpoczyna nabór 2 letni kierunek Opiekun w Domu Pomocy Społecznej w systemie zaocznym
 • Rok 2005 Samorząd Województwa Pomorskiego w Gdańsku podejmuje decyzję o zmianie nazwy szkoły na Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych
 Darmowa nauka!

Nauka w naszej szkole jest darmowa, zawsze i dla wszystkich!