Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku "Medyk"

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Kierunki Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej

Email Drukuj PDF

OKRES NAUCZANIA - 2 semestry (w systemie zaocznym)

Technik sterylizacji medycznej po uzyskaniu tytułu zawodowego może podejmować pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom uprawniający do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji

 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń

 • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji

 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji

Kandydata do zawodu powinno cechować:

 •  zdyscyplinowanie i gotowość doskonalenia umiejętności zawodowych
 •  aktywność i samodzielność w działaniu
 •  świadomość odpowiedzialności i etyki zawodowej
 

Darmowa nauka!

Nauka w naszej szkole jest darmowa, zawsze i dla wszystkich!