Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku "Medyk"

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Kierunki Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

Email Drukuj PDF

OPIEKUN MEDYCZNY II – semestralny okres nauczania w systemie zaocznym, kończący się egzaminem pisemnym i praktycznym.

Opieka nad chorym

OPIEKUN MEDYCZNY – uprawniający do podjęcia pracy:
 • w zakładach publicznej  służby zdrowia
 • w placówkach pomocy społecznej
 • w  zakładach opiekuńczo – leczniczych
 • w środowisku domowym potrzebującego opieki
Opieka nad osobą starszą

UPRAWNIENIA  ZAWODOWE  PO  UKOŃCZENIU  KSZTAŁCENIA:

 • sprawowanie opieki nad osobą chorą  i niesamodzielną w domu
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych
 • zakładach opieki zdrowotnej, placówkach pomocy społecznej
 • asystowanie pielęgniarce w wykonywaniu zabiegów w miejscu jej pracy
 • udzielanie pomocy osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu jej potrzeb oraz w utrzymaniu aktywności ruchowej
Opieka nad osobą starszą

Kandydata do zawodu powinna cechować:

 • wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka i gotowość pomocy
 • zdyscyplinowanie i chęć stałego rozwoju
 • aktywność i samodzielność działania
 • empatia i wysoka kultura osobista
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z człowiekiem
Sala w której możesz uczyć się zawodu

Szkoła oferuje :

 • zdobycie atrakcyjnego, poszukiwanego na rynku pracy zawodu
 • zdobycie zawodu zgodnego z wymogami Unii  Europejskiej
 • wszystkich kształcimy za darmo
 • przyjmujemy  chętnych bez względu na wiek
 • dajemy szansę na samo zatrudnienie
 • przygotowujemy do zawodu teoretycznie i na zajęciach
 • praktycznych w placówkach medycznych
 • przygotowujemy do wejścia na rynek pracy oraz podjęcia własnej
 • działalności gospodarczej
Sala do nauki zawodu opiekuna medycznego.

WARUNKI  PRZYJĘCIA DO SZKOŁY :

 • ukończona szkoła średnia, dobry stan zdrowia
W tych pracowniach uczymy zawodu opiekuna medycznego.
 

Darmowa nauka!

Nauka w naszej szkole jest darmowa, zawsze i dla wszystkich!