Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku "Medyk"

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Kierunki Opiekun osoby starszej

Opiekun osoby starszej

Email Drukuj PDF

OKRES NAUCZANIA - IV semestry w systemie zaocznym

 

Szkoła oferuje bezpłatną naukę w dobrze wyposażonych salach ćwiczeniowo-warsztatowych, pracownię komputerową, bibliotekę i czytelnię.

 

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom, który uprawnia go do:

 • diagnozowania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej, wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosrawności,

 • rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relaxcji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych środowiska w pracy z osobą starszą

 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej,

 • dobieranie odpowiednich standardów działań opiekuńczo wspierających adekwatnych do stanu zdrowia.

Kandydata do zawodu powinno cechować:

 • zdyscyplinowanie i gotowość stałego rozwoju,

 • wrażliwośc na cierpienie drugiego człowieka,

 • aktywnośc i samodzielność w działaniu,

 • wysoka kultura osobista.

 

Darmowa nauka!

Nauka w naszej szkole jest darmowa, zawsze i dla wszystkich!