Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku "Medyk"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Kierunki

Technik sterylizacji medycznej

Email Drukuj PDF

OKRES NAUCZANIA - 2 semestry (w systemie zaocznym)

Technik sterylizacji medycznej po uzyskaniu tytułu zawodowego może podejmować pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Więcej…
 

Technik elektroradiolog

Email Drukuj PDF

OKRES NAUCZANIA - V semestrów 

Szkoła przygotowuje do pracy w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w placówkach słuzby zdrowia takich jak: rentgenografia, radioterapia, radiodiagnostyka elektromedyczna.

Więcej…
 

Opiekun medyczny

Email Drukuj PDF

OPIEKUN MEDYCZNY II – semestralny okres nauczania w systemie zaocznym, kończący się egzaminem pisemnym i praktycznym.

Opieka nad chorym

Więcej…
 

Opiekunka dziecięca

Email Drukuj PDF

OPIEKUNKA DZIECIĘCA IV – semestralny okres nauczania w systemie wieczorowym.

Szkoła przygotowuje do pracy z dzieckiem w nowoczesnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka, żłobkach, oddziałach pediatrycznych oraz do opieki nad dzieckiem w domu.

Zajęcia w żłobku

Więcej…
 

Terapeuta zajęciowy

Email Drukuj PDF

OKRES NAUCZANIA - IV semestry (w systemie dziennym) - kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

 

Więcej…
 

Opiekun osoby starszej

Email Drukuj PDF

OKRES NAUCZANIA - IV semestry w systemie zaocznym

 

Szkoła oferuje bezpłatną naukę w dobrze wyposażonych salach ćwiczeniowo-warsztatowych, pracownię komputerową, bibliotekę i czytelnię.

 

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom, który uprawnia go do:

Więcej…
 

Technik masażysta

Email Drukuj PDF

OKRES NAUCZANIA - IV SEMESTRY (w systemie dziennym i wieczorowym)

Technik masażysta jest profesjonalnym pracownikiem służby zdrowia, który realizuje swoje zadania zawodowe w relacji z ludźmi, będącymi w różnej, ale indywidualnej sytuacji, zdrowotnej, rodzinnej, społecznej, zawodowej. Przedmiotem kształcenia jest poznanie człowieka w stanie zdrowia i choroby oraz środków i sposobów do utrzymania lub przywrócenia zdrowia.

Kandydata do zawodu powinno cechować:

Więcej…
 Darmowa nauka!

Nauka w naszej szkole jest darmowa, zawsze i dla wszystkich!